Olet kauneuden ilmentymä.
Arvosta sitä millaiseksi olet luotu.
Vahvuuksiesi ja heikkouksiesi tunnistaminen ja hyväksyminen on avain.
Lotuksen tavoin olet Pyhä Siemen, joka rohkeasti mudasta nousten kasvaa kohti omaa loistoaan, kukoistustaan.

Vetovoimanlaki toimii kaikessa.
Mitä säteilet ympärillesi vastaa energiana takaisin.
Luonto. Meidän oma, aito värähtelymme vetää puoleensa kaiken.
Pyri ilmentämään sitä mitä tahdot kohdata.

Aikakaudet määrittävät omat norminsa.
Olet silti jotain iättömämpää.
Elä oman totuutesi mukaan.

Love X

Paula Vesala X Uuuu Mama
https://youtu.be/wCaXURSeNJY