Maailmankaikkeus. Kaikessa mitä näemme ja aistimme ympärillämme ilmenee Jumaluus eri tavoin ja jatkuvasti uudistuen. Jumaluus aivan kuin synnyttää itsensä joka hetki yhä uudelleen, laajentuen, kasvaen, jatkuvasti kehittyen.

Me ihmiset olemme osa tuota Jumaluutta. Me olemme Jumalan miljoonat eri kasvot. Ei siis ole mitään syytä tuomita henkilöä tai tämän henkilökohtaista uskoa. Jokainen meistä on oikeutettu, toinen toistaan kunnioittaen, tuomaan esiin tuota omaa totuuttaan. Jokainen yksittäinen elämänkokemuksemme muokkaa sisäistä sielumme perusolemusta. Tämänhetkinen totuus ilmaistaan tuosta muokkautuneesta subjektiivisesta perspektiivistä. Siitä käsin puhumme omaa totuuttamme. Totuutemme on siten myös aina ympäristön muokkaamien rakenteiden ja ulkoapäin luotujen näkemysten ohjelmoitu kudelma. Mitä milloinkin pystymme rajatusti ja suppeasti kullakin hetkellä tiedostamaan ihmisolemuksestamme käsin, ei koskaan ole yksin koko totuus.

Mitä enemmän ja moninaisemmin näkee ja tutkii elämää, sitä laajempi sisäinen näkemys karttuu. Silti mikään ulkoinen tieto ei koskaan korvaa sielun avulla kanavoituun tietoon tuolta korkeammalta Jumaluudelta. Nämä, ulkoinen ja sisäinen, kulkevat kuitenkin käsikädessä. Oppiminen on universaalin lain muistamista ja sen näkyväksi uudelleen tuomista.

Emme koskaan ole erillisiä Jumaluudesta. Jokainen olemus on samaan aikaan yksilö, moninainen sieluryhmätietoisuus ja kaikkiallinen Jumaluus.
Me olemme jokainen yksi Jumaluuden ilmeneminen, muttei kukaan ei ole yksin tuo olemus. Jumaluus on kaiken läpäisevä ja virtaava tietoisuuden energiaydin. Se on samaan aikaan persoonallinen ja persoonaton, sisäinen ja ulkoinen. Jumala asuu jokaisessa hiukkasessa. Meidän tehtävämme on luoda itsemme uudelleen ja löytää ’tie kotiin’ eli rakentaa silta takaisin tuohon suurempaan älylliseen ’ydinlähteeseen’ ja luontaiseen, tiedostavaan rakkaudelliseen Jumala-yhteyteen.

Love X

André Rieu X Ode to Joy
https://youtu.be/Jg3sEE18WsE