Eheys meissä syntyy kyvystä pitää lujasti kiinni elämän perusarvoista, ettemme anna minkään ulkoisen erottaa meitä sielustamme.
Vahvan sisäisen voimamme avulla kykenemme käsittelemään elämämme tilanteita paremmin.

Kohtaamme matkallamme väistämättä myös vaikeita aikoja. Ne voivat näyttäytyä elämässämme henkisenä voimattomuutena, taloudellisena tai henkilökohtaisena menetyksenä. Tuolloin voimme päätyä herkästi elämän varjopuolen, sen pimeyden kohteiksi. Saatamme itse jopa vetää puoleemme mahdollisuuksia, jotka vaativat punnitsemaan rehellisyyttämme ja oikeudenmukaisuuttamme.
Kun osaamme kuunnella sydämen rehellistä ääntä, emme tee kompromisseja arvoihimme.

Tiedostaen tarkkailemalla kokonaisuutta, pyrkimällä aina aitouteen, totuudenmukaisuuteen ja vastuullisuuteen, sitä vähemmän ulkoiset tilanteet häiritsevät mieltämme ja kykenemme selviytymään mistä tahansa kohtaamastamme, siten tunnemme itsemme aidosti ehyiksi ja voimakkaiksi.

Love X

Egotrippi X Matkustaja
https://youtu.be/iynZZ_-nq3w